Sala trattamenti (Shiatsu – Naturopatia – Riflessologia plantare – Floriterapia)

Sala trattamenti (Shiatsu – Naturopatia – Riflessologia plantare – Floriterapia)